Skånekrafts pilleskole

Forneden har vi samlet masser af nyttig information om produktion af piller i mindre skala. Når du har læst det hele igennem, vil du have en større forståelse af, hvilke materialer, der fungerer bedst, hvad du skal tænke på og hvordan selve pelleteringsprocessen foregår. Vi står ud over informationen for neden også til rådighed over telefon eller e-mail, hvis du har yderligere spørgsmål eller funderinger, der drejer sig om produktion af piller, valg af pillepresser og rådgivning, uanset om du er kunde eller ej.

Sådan kommer du i gang

Egenpiller er præcis, hvad det lyder som, egenproducerede piller til brændsel eller fodring. Til forskel fra købte piller kan egenpiller produceres af flere forskellige materialer, baseret på producentens unikke situation. Mere om dette under fanen materiale.

Først og fremmest behøver du en pillepresser. Vi tilbyder som den eneste svenske aktør prisbevidst og robuste modeller i flere størrelser. Brug vores produktquiz for at finde en passende maskine til netop dine behov.

At brænde piller, hjemmelavede eller købte er at betragte som kuldioxidneutralt. Den kuldioxid, der frigøres med at brænde piller er på et tidspunkt blevet bundet op af det organiske materiale, der bliver brændt. Egenpiller er altid mere miljøvenligt, da købte piller fragtes over store afstande, inden de når til din kamin/brænder.

Hvor fint fordelt materialet er, inden der føres ned i pillemaskinen er en faktor, som påvirker både pillekvaliteten og produktionshastigheden. En god tommelfingerregel er, at partiklerne ikke skal være større end matricens hul, hvilket ofte er 6 mm. Det går for så vidt at stoppe hele blade i maskinen, men produktionen tager længere tid. For at hurtigt og enkelt skabe en god kornstørrelse på f.eks. blade er det en god ide at køre over dem nogle gange med plæneklipperen og derefter rive dem sammen.

Når du starter din maskine for første gang, skal du ud over at læse manualen nøje og fylde korrekt olie på også afslutte med en sjat polermedium. Det er for at polere presserens bevægelige dele. Anvisningen skal følges nøje og blandingen skal køres igennem pillemaskinen igen og igen i ca. 30 minutter. Mere om dette i produktmanualen.

Hver ottende arbejdstime skal maskinens bevægelige dele smøres med en smøresprøjte, som medfølger til samtlige vores pillepressere.

Inden du er klar for dagen, anbefaler vi at blande olie i råmaterialet, så det, der sætter sig fast i matricen, holder et højt fedtindhold, da det forhindrer, at nogle stenhårde piller sætter sig fast og besværliggør produktionen næste gang, du starter maskinen. Det bedste er at have lidt madolie klar i en almindelig blomsterforstøver. Eller gøre som man gør på fabrikkerne og tilsætte lidt korn, inden man slukker for pillepresseren.

Materialer

Blade i sin naturlige form er ikke gode at brænde. Derimod har blade i pilleform vist sig at være mere energieffektive sammenlignet med træpiller, med den eneste ulempe, at materialet producerer mere aske ved forbrænding, hvilket giver mere arbejde.

I Nederlandene har forskere ved Hanze University of Applied Sciences i Groningen kommet frem til konklusionen, at piller lavede på europæiske efterårsblade stort set kan erstatte træpiller, da disse ifølge rapporten i princippet har samme egenskaber som piller af træ.

Anledningen til, at bladpiller ikke findes på markedet i dag er helt enkelt, at opsamling i den mængde, som kræves for at gøre det lønsomt at fremstille bladpiller kommercielt, ikke er praktisk muligt. For småproducenter af egenpiller kan løv være den mest effektive og snarlige erstatning til købte træpiller. Desuden en forlængelse af arbejdet med opsamling som alligevel gøres hvert efterår. 

Aske 1,4-9 %
Svovl 0,089 %
Varmeværdi kg 4,98 kWh
Aske smeltetemperatur 1230 °C

Den mest almindelige form for piller laves netop af savsmuld og træspåner. Det er dog usædvanligt, at almindelige husstande ligger inde med større mængder savsmuld. For dem, der af forskellige grund har adgang til savsmuld/træspåner i større mængder, er dette en udmærket råvare for at producere brændepiller.

Aske 0,4-1,7 %
Svovl 0,2-0,4 %
Varmeværdi kg 4,8 kWh
Aske smeltetemperatur 1200 °C

Det går fint at pelletere halm, men vær forsigtig med hvad dit udstyr kan klare at brænde. Halm indeholder meget aske og askens smeltetemperatur er meget lav, hvilket øger risikoen for sintring og andre problemer med brænderen. Brug helst en kornkedel tilpasset til at brænde halm.

Aske 3-12 %
Svovl 0,01-0,2 %
Varmeværdi kg 5.05 kWh
Aske smeltetemperatur 930 °

Ligesom savsmuld er det passende at lave piller af træmaterialer. For at kunne behandle ris, kviste og grener skal du kunne findele disse til smuld først. Ingen pillepresser kan håndtere ubearbejdet træ. Hverken pelleteringsmaskiner til husbehov eller store industrielle anlæg. Det mest optimale er at investere i en hammerkværn.

Aske ∼1-3 %
Svovl ∼0,3-0,5 %
Varmeværdi kg ∼4,3 kWh
Aske smeltetemperatur ∼1200 °C

Jerry Cherney, agrikulturprofessor ved anerkendte Cornell University i Ithaca, USA præsenterede allerede i 2005 en rapport om lønsomheden med at producere energi i form af pelleteret græs. I rapporten blev det fremsat, at piller lavet på græs havde 96% af det energiindhold, som træpiller har regnet i BTU. Cherney mente dog, at man så noget højere produktion af aske når græs blev brændt, men at dette bare var et spørgsmål om magelighed som skulle sættes i relation til den økonomiske gevinst. 

For gårde og landbrug med større tilgang til hø og græs kan produktionen gøres så omfattende, at produktionen overgår årsbehovet for opvarmning af hele ejendommen. Det er vigtigt at nævne, at visse græssorter, som ikke er blevet udvasket for mineraler, vil producere nitrogenoxider og svovl ved forbrænding. Udvaskning mindsker også askeophobningen markant ved forbrænding, da mineralerne opløses i vandet. Udvaskning gøres enklest udendørs, når man lader regnen ”vaske” græsset. Eksempet for neden gælder for græssorten Miscanthus,

Aske 4,7 %
Svovl 0,06 %
Varmeværdi kg 5,1 kWh
Aske smeltetemperatur 800-900 °C

Hestegødning er uden tvivl den mest kontroversielle materialekandidat til egne piller. Hestegødning er dyrt at komme af med som gårdejere og er ret ubehageligt at håndtere. Sandheden er dog, at hestegødning er strålende at brænde. Forbrænding kræver dog tilladelse fra flere myndigheder. Kontakt eventuelt din kommune for mere information.

Aske Ukendt
Svovl Ukendt
Varmeværdi kg Ukendt
Aske smeltetemperatur Ukendt

Nyttig info

De fleste vækstmaterialer i haven indeholder lignin, som er naturens eget lim og vil blive din bedste ven i produktionen af piller. For at ligninen skal frigøres fra biomassen kræves der vanddamp, og det er en grund til, at fugtindholdet i biomassen, som skal pelleteres, er så vigtig. Med en pelleteringsmaskine produceres der friktionsvarme som opvarmer materialet, så den vigtige damp frigøres fra materialets fugtighed og spreder ligninen i den pelleterede biomasse i dybden. Denne proces gør pillerne hårde og blanke, hvilket bidrager til at pillerne brænder længere og mere jævnt. Den bliver desuden mere holdbar og smuldrer ikke, og det underletter håndteringen.

Fugtindholdet i grundmaterialet er vitalt for at frigøre lignin i pilleproduktionen. Når det er for lavt, smuldrer pillerne eller kommer i værste fald ud som pulver. Hvis det er højt, vil pillerne være bløde og melede, måske direkte klistrede. Forsøg at holde et fugtindhold på gennemgående 15% på grundmaterialet, du pelleterer.

Brænde med fugtigt brænde, uanset om det er surt træ eller fugtige piller, er dårligt for kaminen, dårligt for miljøet og dårligt for helbredet. Fugtige piller genererer mere kulilte, kulbrinter og andre biprodukter end tørre piller. Desuden genererer fugtige piller mindre energi i kWh. Lad derfor altid dine piller tørre, inden du brænder dem. For neden en sammenfatning over hvordan samme materiale (GROT) ser ud ved forskelligt fugtindhold i råvaren.

En god indikator på, hvad der er lønsomt, er hvad forbruget af energi giver i energi. En times pelletering af efterårsblade bør med vores mindste model give 60-100 kg. piller med et energiindhold på mindst 4,9 kWh pr. kilo. Det indebærer en produktion af piller med en energiværdi på op imod 490 kWh pr. time. Det er en ret god forretning, uanset hvordan man end vender det.

For at regne lidt på vores elektriske pillepresseres driftsomkostninger kan man først og fremmest udregne, hvad el-omkostningen bliver pr. time. Dette tal deles med produktionstakten pr. time. Ofte bliver det titals ører per kilo færdige piller.

Udvaskning er en proces, som går ud på, at biomasse vaskes ren for askedannende materialer. En enkel måde er, at biomassen efterlades udendørs for at udsættes for nedbør i nogle uger. Aske som skabes ved forbrænding, består i store dele af vandopløselige salte, som kan fjernes via udvaskningsprocessen inden pelletering og dette øger askens smeltetemperatur og formindsker mængden af produceret aske. Et eksempel på dette er, at gul halm, der efterlades udendørs for udvaskning, bliver grå i farven og har flere procent lavere askeindhold end den ubehandlede gule halm.

Denne proces kan bruges til efterårsblade, græs, halm, hø og sådanne materialer 

Med en pillekurv kan du enkelt og sikkert brænde dine piller i hvilken som helst godt optændt kamin eller kakkelovn. Vær grundig med at vælge en pillekurv, som ikke er for stor til din kamin

Du, som producerer, har selv ansvar for al håndtering, sikkerhed, produktion og eventuelle tilladelser (f.eks. gødningsbrænding). Du er også ansvarlig for, hvad du mader din kamin eller brænder med.

Vi opfordrer derfor aldrig vores kunder eller andre interessenter, som læser dette, til noget, men markedsfører udstyr til pelletering og formidler generel information om produktion af egne træpiller.