Skånekrafts pelletsskola

Nedan har vi samlat mycket matnyttig information om småskalig tillverkning av pellets. Du kommer efter att ha läst igenom alla flikar ha en större förståelse för vilka material som fungerar bäst, vad du behöver tänka på och hur själva pelleteringsprocessen går till. Vi står utöver informationen nedan även till förfogande över telefon eller e-post om du har ytterligare frågor eller funderingar som rör pelletstillverkning, val av pelletspress och rådgivning i materialfrågor, oavsett om du är kund eller ej.

Komma igång

Egenpellets är exakt vad det låter som, egentillverkad pellets för eldning eller utfodring. Till skillnad från köpta pellets kan egenpellets tillverkas av flera olika material, baserat på tillverkarens unika situation. Mer om detta under fliken material.

Först och främst behöver du en pelletspress, vi erbjuder som enda svenskbaserad aktör prisvärda och robusta modeller i flera storlekar. Använd vårt produktquiz för att hitta en lämplig maskin som passar just dina behov.

Att elda pellets, hemmagjorda eller köpta, är att betrakta som koldioxidneutralt. Den koldioxid som frigörs vid eldning av pellets har någon gång bundits upp av det organiska material som eldas. Egenpellets är alltid mer miljövänligt då köpta pellets fraktas långa sträckor innan de når din kamin/brännare.

Hur finfördelat materialet är innan det förs ner i pelletsmaskinen är en faktor som påverkar både pelletskvaliten och produktionshastigheten. En bra fingervisning att partiklarna inte ska vara större än matrisens hål, vilket oftast är 6 mm. Det går förvisso att stoppa ned hela löv i pelletsmaskinen men produktionen tar längre tid. För att snabbt och enkelt skapa en bra kornstorlek på exempelvis löv är att köra över löven med en gräsklippare några gånger och sedan räfsa upp dem.

När du startar din maskin för första gången ska du förutom att läsa manualen noga och tillsätta rätt olja, färdigställa en sats polermedium. Detta är för att polera pressens rörliga delar. Receptet ska följas noga och satsen ska köras genom pelletsmaskinen om och om igen i cirka 30 minuter. Mer om detta i produktmanualen.

Var åttonde driftstimme ska maskinens rörliga delar smörjas med en smörjinjektor som medföljer till samtliga våra pelletspressar.

Innan du är färdig för dagen rekommenderar vi att blanda i olja i råmaterialet så att det som fastnar i matrisen håller en hög fetthalt, det förhindrar att några stenhårda pellets fastnar och försvårar produktionen nästa gång du startar maskinen. Det bästa är att ha lite matolja redo i en vanlig blomspruta. Eller göra som man gör i fabrikerna, tillsätta lite spannmål innan man stänger ner pelletspressen.

Materialen

Löv i sin naturliga form är olämpliga att elda. Pelleterade löv däremot har visat sig vara i mer energieffektiva jämfört med träpellets, med enda nackdel att materialet producerar mer aska vid förbränning, vilket medför merarbete.

I Nederländerna har forskare vid Hanze University of Applied Sciences i Groningen kommit fram till slutsatsen att pellets gjorda på europeiska höstlöv i stort kan ersätta träpellets, då dessa enligt rapporten har i princip samma egenskaper som pellets av trä.

Anledningen till att lövpellets inte finns på marknaden idag är helt enkelt att uppsamling i den mängd som krävs för att göra det lönsamt att framställa lövpellets kommersiellt inte är praktiskt möjlig. För småproducenter av egenpellets kan dock löv vara den mest effektiva och snarlika ersättaren till köpta träpellets. Dessutom en naturlig förlängning av arbetet med uppsamling som görs ändå varje höst. 

Aska: 1,4-9 %
Svavel: 0,089 %
Värmevärde kg: 4,98 kWh
Asksmälttemp: 1230 °C

Den vanligaste formen av pellets görs just av sågspån och kutterspån. Det är dock ovanligt att vanliga hushåll besitter några större mängder av sågspån. För dem som av olika orsaker har tillgång till sågspån/kutterspån i större mängder är detta en utmärkt råvara för att tillverka eldningspellets.

Aska: 0,4-1,7 %
Svavel: 0,2-0,4 %
Värmevärde kg: 4,8 kWh
Asksmälttemp: 1200 °C

Halm går fint att pelletera men var varsam med vad din utrustning klarar av att bränna. Halm innehåller mycket aska, och asksmälttemperaturen är mycket låg vilket ökar risk för sintring och andra problem med brännaren. Använd helst en spannmålspanna anpassad för att elda halm.

Aska: 3-12 %
Svavel: 0,01-0,2 %
Värmevärde kg: 5.05 kWh
Asksmälttemp: 930 °

Likt sågspån är det lämpligt att göra pellets av trämaterial. För att kunna processa ris, kvistar och grenar behöver du kunna finfördela dessa till sågspån först. Ingen pelletspress kan hantera obearbetat trä. Varken pelleteringsmaskiner för hushållsbruk eller stora industriella anläggningar. Det lämpligaste är att investera i en hammarkvarn.

Aska: ∼1-3 %
Svavel: ∼0,3-0,5 %
Värmevärde kg: ∼4,3 kWh
Asksmälttemp: ∼1200 °C

Jerry Cherney, agrikulturprofessor vid framstående Cornell University i Ithaca, USA presenterade redan 2005 en rapport om lönsamheten i att producera energi i form av pelleterat gräs. I rapporten presenterades att pellets gjorda av gräs hade 96% av det energiinnehåll som träpellets har räknat i BTU. Visserligen menade Cherney att man observerat något högre produktion av aska när gräs eldades, men att detta enbart var en bekvämlighetsfråga som skulle sättas i relation till den ekonomiska vinningen. 

För gårdar och lantbruk med större tillgång av hö och gräs kan produktionen göras så omfattande att tillverkningen överskrider årsbehovet för uppvärmning av hela fastigheten. Viktigt att nämna är att vissa grässorter som inte lakats på mineraler kommer att producera kväveoxider och svavel vid förbränning. Lakning minskar även drastiskt askbildningen vid förbränning då mineralerna löses upp i vattnet. Lakning gör enklast utomhus där man låter regnet “tvätta” gräset. Exemplet nedan gäller grässorten Miscanthus.

Aska: 4,7 %
Svavel: 0,06 %
Värmevärde kg: 5,1 kWh
Asksmälttemp: 800-900 °C

Hästgödsel är utan tvekan den mest kontroversiella materialkandidaten för egenpellets. Hästgödsel är dyrt att bli av med som gårdsägare och är ganska otrevligt att hantera. Sanningen är dock att hästgödsel är utomordentligt att elda. Förbränning kräver dock tillstånd från flera myndigheter. Kontakta Jordbruksverket för vidare information.

Aska: Okänt
Svavel: Okänt
Värmevärde kg: Okänt
Asksmälttemp: Okänt

Nyttig info

De flesta växtmaterial i trädgården innehåller lignin, det är naturens eget klister och kommer att vara din bästa vän i tillverkningen av pellets. För att ligninet ska frigöras ur biomassan krävs vattenånga, det är en anledning till att fukthalten på biomassan som ska pelleteras är så viktig. Med en pelleteringsmaskin produceras friktionsvärme som i sin tur värmer upp materialet så att den viktiga ångan frigörs ur materialets fuktighet och sprider ligninet i den pelleterade biomassan på djupet. Denna process gör pelletsen hård och blank, vilket bidrar till att pelletsen brinner längre och jämnare. Den blir dessutom mer hållbar och smular inte, vilket underlättar hanteringen.

Fukthalten i grundmaterialet är vital för att frigöra lignin i pelletsproduktionen. När den är för låg kommer pelletsen bli smulig eller i värsta fall bara komma ut som pulver. Är den för hög kommer pelletsen vara mjuk och mjölig, kanske rent av geggig. Försök hålla en fukthalt på genomgående 15% på grundmaterialet du pelleterar.

Eldning med fuktiga bränslen, oavsett om det är sur ved eller fuktig pellets är dåligt för kaminen, dåligt för miljön och dåligt för hälsan. Fuktiga pellets genererar mer kolmonoxid, kolväten och andra biprodukter än torra pellets. Dessutom genererar fuktiga pellets mindre energi i kWh. Låt därför alltid dina pellets torka innan du eldar dem. Nedan en sammanställning på hur samma material (GROT) ser ut vid olika fukthalter i råvaran.

En god indikator på vad som är lönsamt är vad konsumtionen av energi ger i energi. En timmes pelletering av höstlöv torde med vår minsta modell ge 60-100 kilo pellets med ett energiinehåll på minst 4,9 kWh per kilo. Det innebär en produktion av pellets med ett energivärde på uppåt 490 kWh per timme. Det är en rätt bra affär, hur man än vrider och vänder på det.

För att räkna lite på våra elektriska pelletspressars driftkostnad kan man först och främst räkna ut vad elkostnaden blir per timme. Denna siffra delas med produktionstakten per timme. Ofta blir det några tiotals ören per kilo färdig pellets.

Lakning är en process som går ut på att biomassa tvättas ren från askbildande mineraler. Ett enkelt sätt är att biomassan lämnas utomhus för att utsättas för nederbörd under några veckor. Aska som bildas vid förbränning består till stora delar av vattenlösliga salter vilka kan avlägsnas genom lakningsprocessen inför pelletering, detta höjer asksmälttemperaturen och minskar mängden producerad aska. Ett exempel på detta är gul halm som lämnas utomhus för lakning blir grå i färgen och har flera procent lägre askinnehåll än den obehandlade gula halmen.

Denna process kan användas för höstlöv, gräs, halm, hö och dylika material. 

Med en pelletskorg kan du enkelt och säkert elda din pellets i vilken vedeldad kamin eller kakelugn som helst. Var noga med att välja en pelletskorg som inte är för stor för din kamin.

Du som producerar bär själv ansvar för all hantering, säkerhet, tillverkning och eventuella tillstånd (exempelvis gödseleldning). Du är även ansvarig för vad du matar din kamin eller brännare med.

Vi uppmanar därför aldrig våra kunder eller andra intressenter som läser detta, till någonting utan saluför utrustning för pelletering och förmedlar generell information om tillverkning av egenpellets.