Finansiering

Varför inte leasa istället?

Som företagskund hos oss på Skånekraft kan du välja att leasa istället för att köpa. Leasingen tillhandahålls genom Wasa Kredit AB, en del av Länsförsäkringar Bank. En bank som står stadigt i myllan, med god förståelse för lantbruket.

Leasing innebär att Wasa Kredit köper maskinen du är intresserad av från oss, sedan leasas denna till en fast månadskostnad under en löptid som du själv väljer, upp till fem år. Efter att leasingen löper ut väljer du om du vill avyttra maskinen på egen hand eller köpa loss den för restvärdet. Ganska exakt som när man leasar en bil – eller en traktor.

Det praktiska

Upprättandet av leasingavtalet är egentligen ganska enkelt. När du bestämt dig för en passande maskin lägger du den i varukorgen här på hemsidan, i kassan väljer du leasing, fyller i nödvändiga uppgifter, samt avtalslängd och signerar avtalet. När avtalet godkänts och formaliteter med kreditupplysning är avklarade kan vi leverera din valda maskin. Den ekonomiska delen sköts därefter helt av Wasa Kredit, medan rent praktiska saker som garanti och support sköts av oss här på Skånekraft.

Om du vill teckna leasingavtalet på plats hos oss i Södra Sandby eller över telefon går det naturligtvis också bra. Du signerar själv, i egenskap av firmatecknare, enkelt med mobilt Bank-ID.

Tveka inte att kontakta oss här på Skånekraft eller vår sammarbetspartner Wasa Kredit om du har frågor, praktiska som generella om hur just ditt leasingupplägg skulle kunna se ut.

Vanliga frågor leasing

Leasing är ett smidigt sätt att avbelasta bolagets ekonomi, samtidigt som man inte behöver göra avkall på behövliga investeringar eller belasta företagets ekonomi, kostnaden sprids ut över en längre tid.

Avbetalning är ett sätt att dela upp köpet, ofta med ränta och diverse avgifter. Leasing innebär egentligen att man hyr något under en förutbestämd tid. Efter att den förutbestämda tiden löpt ut köper du loss maskinen till restvärdet.

Att leasa är det många som gör, främst för att det inte belastar ekonomin i företaget och att man snabbare kan räkna hem investeringen. Sen är leasing en form av hyra och leasingföretaget kommer att ta ut avgifter kopplade till leasingen.

Wasa Kredit erbjuder i dag enbart leasing för företag, bolagsform spelar däremot ingen roll.

Ja, leasingkostnaden är avdragsgill och bokförs som driftskostnad.

Vi erbjuder leasing från 12 månader till 60 månader. I kassan kan du välja upp till 48 månader. Vi kan däremot hjälpa dig per telefon eller på plats att upprätta leasing på 60 månader.

Wasa Kredit erbjuder genom Länsförsäkringar en förmånlig försäkring som täcker stöld, brand eller skada. Alltså sådant som oftast inte täcks av vår garanti. Försäkringen kan tecknas samtidigt som leasing, och är som standard inkluderat i priset du får upp på skärmen i kassan. Vid förlust, brand eller skada tillkommer en självrisk om 1000 kr. Kan eventuell skada inte repareras får du en identisk maskin av Wasa Kredit.

Läs mer här.

Hyra

Hyra fungerar lite som leasing, men utan kravet om att leasingtagaren löser restvärdet efter leasingtidens slut.

Wasa Kredit köper utrustningen av oss på Skånekraft och hyr sedan ut utrustningen till dig. Hyresavtal upprättas på mellan 24 månader till 60 månader. Önskar du som kund att fortsätta hyresupplägget efter avtalstiden så förlängs hyresavtalet med 12 månader i stöten, det går även bra att köpa loss utrustningen för restvärdet, eller returnera maskinen till oss.

 

Vanliga frågor hyra

Precis som med leasing är hyra ett smidigt sätt att avbelasta bolagets ekonomi, samtidigt som man inte behöver göra avkall på behövliga investeringar eller belasta företagets ekonomi, kostnaden sprids ut över en längre tid.

Uppläggen är egentligen ganska snarlika, som leasingtagare vill du på sikt köpa loss maskinen, medan som hyrestagare vill du hyra på bestämd eller obestämd tid och sedan returnera maskinen till oss.

Hyra passar företag som vill få möjlighet att fördela kostnaden över tid för att samtidigt skapa en grund för framtida investeringar. Du behöver inte binda eget kapital, använda bankmässiga säkerheter eller låsa ert kreditutrymme. Hyran är vanligtvis lika stor under hela avtalstiden vilket gör den enkel att budgetera och anpassa efter intäkterna. Hyran påverkar endast resultaträkningen eftersom utrustningen inte tas upp som en tillgång i balansräkningen. Hyra är skattemässigt avdragsgill då den dras som en driftkostnad i bokföringen.

Wasa Kredit erbjuder i dag endast hyra för företag, bolagsform spelar däremot ingen roll.

Ja, hyreskostnaden är avdragsgill och bokförs som driftskostnad.

Vi erbjuder leasing från 24 månader till 60 månader. Önskar du förlänga hyresavtalet kan detta göras om 12 månader i stöten.

Nej, som hyrestagare av en maskin returnerar du maskinen till oss när avtalstiden löpt ut, väl emballerad, vi står naturligtvis för frakten. Önskar du däremot att lösa ut maskinen för restvärdet eller förlänga ditt hyresavtal går det också att fixa!